Olasz könyvesbolt

Kategóriák

NUOVO Progetto italiano 1. - Libro dei testi + DVD

Könyv
Ár 6 000 Ft
Kiadó Edizione Edilingua
ISBN 9789606632242

6 000 Ft

Fiatalok és felnőttek részére

Kezdő szint (A1-A2)

Multimediális olasz nyelv és civilizáció tankönyvcsomag

Nuovo Progetto italiano 1 egy multimediális olasz nyelvtankönyv csomag első kötete. Kb. 90-100 tantermi órányi anyagot tartalmaz, módszertani szempontból fejleszti a kommunikációt és az induktív folyamatokat. A tiszta és modern grafikai megoldások, a számos kép és rajz, mind a tanárnak mind a tanulónak élvezetesebbé teszi a könyv használatát. A könyv a Közös Európai Nyelvi és Referenciakeret által felállított rendszert követi. A Nuovo Progetto italiano 1 az alábbi részekből áll:

  • tankönyv, amely 11 fejezetből és egy bevezető fejezetből áll. Új párbeszédekkel, autentikus szövegekkel és fejezetenként még két oldallal bővült: egy bevezető feladatokat és egy másik rövid, önellenőrzést segítő gyakorlatokat tartalmazó oldallal.
  • munkafüzet: a teljesen átdolgozott és tartalmában frissített kiadvány írásbeli feladatokat, keresztrejtvényeket, hallás utáni szövegértési feladatokat, a fejezet végén teszteket és minden harmadik fejezet végén összefoglaló teszteket tartalmaz.
  • interaktív CD-ROM (2.0 verzió): minden tankönyvhöz mellékelünk egy cd-romot is, amely még teljesebbé, még kommunikatívabbá és rugalmasabbá teszi a könyvet.
  • tanári kézikönyv: sok értékes tanáccsal, tippel szolgál a könyv legteljesebb használata érdekében. Éppen ezért számos játékot, szórakoztató feladatot, a hallás utáni szövegértés feladatok szövegeit, a gyakorlatok megoldásait és fénymásolható segédanyagot tartalmaz.
  • 1 CD/ 1 hangkazetta: a hallás utáni szövegértés feladatokkal, amelyeket hivatásos színészek adnak elő. A CD/ kazetta tartalmazza a bevezető párbeszédeket és a hallás utáni szövegértési és kiejtés felmérőket.
  • szószedetek különböző nyelveken
  • internetes feladatok, amelyek segítségével a tanulók elmélyíthetik a fejezetben tárgyalt témaköröket (www.edilingua.it/progetto)
  • Dieci Racconti, amely a tankönyvben tárgyalt témákhoz kapcsolódó rövid, a nyelvi ismeretnek megfelelő szintű olvasmányokat tartalmaz.
  • internetes tesztek: (előkészületben).

Segédanyagok

A CD-ROM kiegészíti a tankönyv anyagát. A tanuló, aki a program által használt nyelvet szabadon megválaszthatja, (olasz/angol) önállóan is dolgozhat, de követheti a CD-ROM által ajánlott útvonalat is (Unitá intere o Esecizi extra), átnézheti a hallgatási feladatok tartalmát, tanulmányozhatja a nyelvtani és kulturális jelenségeket, rövid bejátszásokat nézhet meg. A tanuló minden egyes megoldott feladat után értékelést és egy sohasem demotiváló visszajelzést is kap, ellenőrizheti a megoldásait, és elgondolkodhat az esetleges hibáin. A szószedet részben megnézheti a szavak és kifejezések angol megfelelőjét és meg is hallgathatja azok helyes kiejtését. A program magas fokú interaktivitásának köszönhetően a tanulók hatékonyabban, szórakoztatóbb módon tanulhatnak, aktívabbak, motiváltabbak és önállóbbak lesznek.

Az Internetes feladatok biztonságos és folyamatosan ellenőrzött honlapok segítségével az olasz társadalmat és kultúrát élettel telibb, dinamikusabb oldalról mutatják be a tanulóknak. Az itt található feladatokat végezhetik egyénileg, párban, de kisebb csoportokban is ezzel növelve a részvételt, az együttműködést és fejlesztve a szóbeli készségeket.

Szószedetek különböző nyelveken (angol, német, görög, lengyel, magyar, japán-előkészületben). A Nuovo Progetto italiano 1 melléklete a tankönyvben és a munkafüzetben megtalálható összes szó és kifejezés megfelelőjét a választott nyelven, valamint további nyelvtani magyarázatokat és egy betűrendbe szedett szójegyzéket tartalmaz.

Dieci racconti 10 rövid szó és nyelvtani anyagában a Nuvo Progetto italiano 1 fejezeteinek anyagához kapcsolódó olvasmányt tartalmaz, amelyek tartalmukban a tankönyv párbeszédeiben taglalt témát veszik alapul. A szövegeket hasznosíthatjuk az osztályban vagy otthoni feladatként. Minden szöveghez néhány feladat is kapcsolódik, amelyek színesebb, szórakoztatóbb módon mélyítik el a már tanult témákat. Sokszor a tanulóknak kell kitalálniuk, befejezniük, felépíteniük vagy újraírniuk az olvasmány néhány tartalmi elemét. Ezzel az aktív olvasással a könyv célja az, hogy motiválja a tanulókat és bevonja őket a feladatokba.