Olasz nyelvvizsga szintrendszere

Olasz nyelvvizsga szintrendszere

Az olasz nyelvvizsga szintjei:

A CILS olasz nyelvvizsgának jelenleg négy szintje van
1. szint Livello UNO B1
2. szint Livello DUE B2
3. szint Livello TRE C1
4. szint Livello QUATTRO C2
Az Iskolánkban tanulóknak a következő szintek elvégzése után ajánljuk a CILS nyelvvizsgát: 

1. szintet: haladó 2. szint elvégzése után 
2. szintet:  középfokú készségfejlesztő tanfolyamok elvégzése után 
3. szintet:  felsőszintű tanfolyamok elvégzése után 
4. szintet:  felsőszintű tanfolyamok + többéves gyakorlat után
A CILS nyelvvizsga egynyelvű vizsga, amely ÁLLAMILAG ELISMERT, tehát egyenértékű egy kétnyelvű vizsgával.

A honosítási eljárást a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ szervezi:

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: 374-2135,
Email: info.nyak@oh.gov.hu

Megfeleltetés az ORIGO nyelvvizsgával: 

Livello 1 (B1) alapfok C típus 
Livello 2  (B2) Középfok C típus 
Livello 3 (C1) Felsőfok C típus 
Livello 4 (C2) Felsőfok C típus 

Minden részvizsgán maximum 20 pontot tudsz szerezni. Az összes pontszám 100, részenként 55%-ot kell teljesítened a sikeres vizsgához. Eszerint tehát 60 pont teljesítése esetén nem sikeres a vizsgád, ha az egyik részfeladat pontszáma viszont csak 9 pont. 

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen részvizsgá(ka)t kell megismételned. Erre a következő három vizsgaidőszak (az első vizsgától számított 18 hónap) áll rendelkezésedre, amelyet természetesen nem kötelező kihasználnod, de ezután az ismétlés lehetősége lejár, és minden vizsgarészt újból le kell tenned. 

A vizsgaeredmények a vizsgát követő három hónapon belül várhatóak.

Különbségek más nyelvvizsgákhoz képest:

A CILS vizsga inkább a készségekre, mint a nyelvtani tudásra koncentrál. Szemben más, közismert olasz nyelvvizsgákkal, itt csak a nyelvhelyességi/nyelvhasználati vizsgarészben jellemző, hogy a legfőbb hiba a nyelvtani hiba. A szóbeli vizsgán például sokkal fontosabb, hogy megérted-e a beszélgetőpartneredet és választékosan fejezed-e ki magad, mint a nyelvtani tökéletesség.

A részvizsgák különböző készségeket vizsgálnak, meglehetősen alaposan. Az írott szöveg értéséhez tartozó olvasmányok hosszúak, a kérdések között található több olyan is, amelynek helyes megválaszolásához valóban nem elegendő az olasz nyelv adott szintű nyelvtani-lexikai ismerete általános szövegértési/elemzési készség nélkül. Igaz ez a hallott szöveg értését vizsgáló feladatokra is.

A CILS vizsga sikeres letételéhez elengedhetetlen, hogy gazdag szókinccsel rendelkezz, már az első szinten is. Míg nyelvtani szempontból a CILS 1 közel azonos szinten van egy alapfokú nyelvvizsgával, szókincs tekintetében inkább a középfokhoz közelít.