Módszertani továbbképzés nyelvtanároknak

Módszertani továbbképzés nyelvtanároknak

AKKREDITÁLT NYELVTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

Milyen előnnyel jár a didaktikai rendszer órai alkalmazása?
  • A továbbképző tanfolyam sikeres elvégzéséért 60 kreditpont jár.
  • A továbbképzést követően képes lesz arra, hogy a feladatok érdekessége szinte magával sodorja a tanulókat, akik majd az egész tanórán folyamatosan aktívak, nincs idejük unatkozni, vagy mással foglalkozni.
  • Tanulói már abszolút kezdő szinten is a tanult nyelven beszélnek majd és a sikerélményük erősen motiválja a további tanulást. Megállás nélkül nélkülözhetetlen kommunikációs eszközként használják a tanult idegennyelvet és hamar megértik, hogy az, amit tanulnak nem elvont tantárgy, hanem az élet gyakorlatában közvetlenül használható nyelvtudás.
  • Az elsajátított metodika képessé teszi a tanulókat, hogy akár egydül is felfedezzék a nyelvek rendszerét,  könnyebben fejlesszék tovább a szerzett nyelvtudásukat.
 
Szervező neve: Studio Italia Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000417/2014
Alapítási engedély szám: 27282/127/2016
Alapító neve: Studio Italia Kft.
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 11. 22.
Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés megtekintése a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs rendszerben.

A továbbképzés célja:
A továbbképzésen résztvevő nyelvtanárok ismerjék meg és gyakorolják be a bemutatott nyelvtanítási módszereket, órai tevékenységeket.
 
A megtanultak alapján képesek legyenek tanulóikat megfelelő eszközökkel hozzásegíteni a tantervi követelmények teljesítéséhez.
 
Módszertani ismereteiket olyan elemekkel gazdagítsák, amelyek
a) kommunikatív szemléletű didaktikai rendszert alkotnak, a kooperáció elvén alapulnak
b) alkalmasak a nyelvtani, lexikai kompetenciák és a nyelvi alapkészségek egyidejű fejlesztésére,
c) a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás folyamatainak kiegyensúlyozott egységére épülnek.
 
Cél, hogy az új módszerek alkalmazásának eredményeként tanulóik használható nyelvtudás birtokába jussanak.
 
A program pontosan kidolgozott didaktikai  tevékenységek keretében valósítja meg a négy nyelvi alapkészség fejlesztését, továbbá a lexikai és nyelvtani ismeretek tanítását/tanulását, valamint a mondanivaló folyamatos kifejtését és a nyelvhelyesség fokozatos fejlesztését.
 
A tevékenységek mind megfelelnek bizonyos elveknek, aminek következtében a rendszer tovább bővíthető más órai vagy otthoni foglalkozásokkal, ha azok is eleget tesznek az eredeti princípiumoknak.
 
Ezek a valóban kommunikatív nyelvoktatás elvei: a kooperáció, a jelentések, szabályok felefedezése ( indukció), a tanulói autonómia, a nyelvhasználat mint a tanulás eszköze, a fokozatosság és a ciklikus, valamint szorongásmentes tanulás.  
 
A koncepció azáltal valósul meg, hogy  a feladatok érdekesek, megoldásukban minden tanuló folyamatosan és egyidejűleg részt vesz. Ha a tanár megtanulta pontosan az eljárásokat és rögtön tanítása kezdetétől alkalmazza őket, tanítványai jókedvűen és hatékonyan tanulják a nyelvet és közben sok más képességgel is gazdagodnak.
 
Tekintettel az utóbbi idők követelményeire a rendszert a zoom lehetőségeihez alkalmaztuk és a tanári továbbképzést is ennek megfelelő távoktatásra adaptáltuk.
 
A továbbképzési tanfolyam időtartama: 
2020. október 6. - december 10.
 
A továbbképzési tanfolyam időbeosztása:
20 alkalom x 3 óra, kedd - csütörtök 14.45-17.00
 
A továbbképzési tanfolyam helyszíne:
zoom online felületen
 
A továbbképzési tanfolyam résztvevőinek a száma:
8-15 fő
 
A továbbképzési tanfolyam részvételi díja:
70.000 Ft
 
Beiratkozás és további információ: info@studioitalia.hu, 061-3199039
 

Jelentkezési lap letöltése

Beiratkozási határidő: 2020. október 1.