A Studio Italia alapítója

A Studio Italia alapítója

A Studio Italia Olasz Nyelviskolát Dr. Salusinszky Gábor (1950-2022) olasz nyelvtanár, nyelvpedagógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszéke tanárképzésért felelős oktatója alapította.

Alapítónk egyetemi tanulmányai befejezése óta az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított, a 2016-os nyugdíjba vonulásáig a nyelvi képzés és a szakos tanárképzés koordinátora volt és e képzési területek keretében tartott előadást, vezetett szemináriumokat. Kutatásai is az erre a két területre összpontosultak: fordításelméleti és nyelvpedagógiai kérdésekkel foglalkozott.

Pályája során olyan nyelvoktatási módszertan megalkotásán és továbbfejlesztésén dolgozott, mely ösztönzőleg hat a tanulókra és bátorítja őket a folyamatos nyelvi készséges csiszolására. Úgy gondolta, hogy ösztönöznünk kell a folyékony és a bátor nyelvhasználatot, és hogy senkinek nem szabad magára vennie, ha hibázik az idegen nyelv tanulása közben. A nyelvtanulásnak szórakoztatónak és érdekfeszítőnek kell lennie, nem szabad erőszakosan kötelező jelleggel elsajátítani egy nyelvet, hiszen ez elveszi az idegen kultúrák megismerése iránti kalandvágyunkat!

Az Olasz Nyelviskolának és a Seniorok Nyelviskolájának a megalapítása nem a kezdete, vagy a vége volt valaminek, hanem sokkal inkább egy-egy állomása volt annak az útnak, mely a szüntelen tanulás végtelenjébe vezet.

2003-óta Salusinszky András is aktív részese az édesapja által alapított Studio Italia Nyelvi és Idegenforgalmi Központnak, melynek szakmai vezetését átvette az évek során. Iskolánk szellemiségében továbbra is vallja, hogy a tanulás egy élethosszig tartó folyamat. Életünk különböző szakaszaiban eltérő módszerekkel bővíthetjük nyelvi készségeinket, ha a megfelelő technikákat alkalmazzuk. Ezért fejlesztjük nyelvoktatási módszereinket folyamatosan, ezért tudjuk oly széles korosztály számára élménnyé alakítani a nyelvtanulást és ezen keresztül további kultúrák megismerését.

Emlékét és az általa képviselt magas szakmaiságot, a kreatív megújulási képességet örökre megőrizzük!