Studio Italia Olasz Nyelviskola

Olasz nyelvvizsga szintrendszere

Az olasz nyelvvizsga szintjei:

/a CILS olasz nyelvvizsgának jelenleg négy szintje van/
1. szint: Livello UNO - B1
2. szint: Livello DUE - B2
3. szint: Livello TRE - C1
4. szint: Livello QUATTRO - C2


Az Iskolánkban tanulóknak a következő szintek elvégzése után ajánljuk a CILS nyelvvizsgát:
Az 1. szintet: középhaladó 2. szint után
A 2. szintet: haladó 3. szint + középfokú készségfejlesztő tanfolyamok után
A 3. szintet: felsőszintű tanfolyamok elvégzése után
A 4. szintet: felsőszintű tanfolyamok + többéves gyakorlat után

A CILS nyelvvizsga egynyelvű vizsga; MELY  ÁLLAMILAG ELISMERT, tehát egyenértékű egy kétnyelvű vizsgával. A honosítási eljárást a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ szervezi (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Telefon: 374-2133, 374-2132 Fax: 374-2497, E-mail: info@nyak.hu, honlap: http://www.nyak.hu/)
Megfeleltetés az ORIGO nyelvvizsgával:
Livello 1 (B1) alapfok, C típus Livello 2 (B2) Középfok, C típus Livello 3 (C1) Felsőfok, C típus Livello 4 (C2) Felsőfok, C típus


Minden részvizsgán maximum 20 pont szerezhető. Az összes pontszám 100, részenként 55%-ot kell teljesíteni a sikeres vizsgához. Eszerint tehát 60 pont teljesítése esetén nem sikeres a vizsga, ha az egyik részfeladat pontszáma viszont csak 9 pont.
Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen részvizsgá(ka)t kell megismételni. Erre a következő három vizsgaidőszak áll rendelkezésre, amelyet természetesen nem kötelező kihasználni, de ezután az ismétlés lehetősége lejár, és minden vizsgarészt újból le kell tenni.

Különbségek más nyelvvizsgákhoz képest:
 
A CILS vizsga inkább a készségekre, mint a nyelvtani tudásra koncentrál. Szemben más, közismert olasz nyelvvizsgákkal itt csak a nyelvhelyességi/nyelvhasználati vizsgarészben jellemző, hogy a legfőbb hiba a nyelvtani hiba. A szóbeli vizsgán például sokkal fontosabb a partner megértése és a választékos kifejezésmód, mint a nyelvtani tökéletesség. A részvizsgák különböző készségeket vizsgálnak, meglehetősen alaposan. Az írott szöveg értéséhez tartozó olvasmányok hosszúak, a kérdések között található több olyan is, amelynek helyes megválaszolásához valóban nem elegendő az olasz nyelv adott szintű nyelvtani-lexikai ismerete általános szövegértési/elemzési készség nélkül. Igaz ez a hallott szöveg értését vizsgáló feladatokra is. A CILS vizsga sikeres letételéhez elengedhetetlen a gazdag szókincs már az első szinten is. Míg nyelvtani szempontból a CILS 1 közel azonos szinten van egy alapfokú nyelvvizsgával, szókincs tekintetében inkább a középfokhoz közelít.
 
 

STUDIO ITALIA - BUDAPEST 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. | Olasz Nyelviskola Tel.: (1) 319 9039, (1) 319 9054 Fax: (1) 319 9040

Olasz Könyvesbolt és Fordítóiroda Tel.: (1) 319 9053 Fax: (1) 319 9040 | Olasz Utazási Iroda Tel.: (1) 789 1414, (1) 301 09 71 Fax: (1) 319 9040